Blauwe Kamer 4/2017

€ 24,90

Blauwe Kamer 4/2017

€ 24,90

JAARBOEK LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 2017

Het Blauwe Kamer Jaarboek is de jaarlijkse reflectie op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen in binnen- en buitenland. De onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van voorzitter Joks Janssen koos uit circa 130 inzendingen 19 voorbeeldige projecten. Dit nummer is ook als boek verkrijgbaar. 

 

De selectiecommissie bestond naast voorzitter Janssen uit stedenbouwkundige Florian Boer (De Urbanisten), landschapsarchitect Hanneke Kijne (bureau Hosper), landschapsarchitect Patrick Mc Cabe (Redscape) en stedenbouwkundige Anne Seghers (Ruimtevolk en redacteur Blauwe Kamer). 

Nu de woelige crisisjaren voorbij zijn en het op allerlei vlakken beter gaat, zag de commissie het als zijn taak om op zoek te gaan naar projecten waarin ontwerpers  blijk geven van nieuwe vaardigheden en werkwijzen, naar projecten waarin het ontwerp een sleutelrol had in de aanpak van hedendaagse opgaven, naar projecten waarin het ontwerpvak zijn maatschappelijke waarde bewijst. Overigens weerhield dit alles de commissie er niet van om ook naar projecten te speuren die uitblinken in eenvoud, die van een fijnzinnige vormgeving getuigen en die uitzonderlijk goed zijn uitgevoerd. In een inleidend essay beschrijft hoofdredacteur Mark Hendriks de overwegingen van de selectiecommissie.

  

EN VERDER...

HOE WE WONEN

Journalist Vincent Kompier zoekt uit hoe Utrecht en Zwolle hun woonopgave van oplossingen voorzien. Dit betreft niet alleen een kwantitatieve vraag (waar komen die woningen te staan), maar ook een kwalitatieve verkenning: waar moeten welke woonmilieus gerealiseerd worden. En hoe?

 

INTERVIEW MET EDZO BINDELS: ‘DE STEDENBOUW IS MACHTELOOS’

Hij betreurt het gebrek aan ontwerpruimte in stadsontwikkelingsprojecten waar vastgoedbelangen, politieke afwegingen en verkeerskundige rigiditeit geen ruimte laten voor de ‘ziel van de plek’. Maar stedenbouwkundige Edzo Bindels van West 8 ziet ook lichtpuntjes, zoals in Den Bosch en het voor dit jaarboek geselecteerde Den Helder, waar hij betrokken is bij binnenstadprojecten: ‘Hier heeft een nieuwe generatie het bij de ontwikkelaars voor het zeggen. Zij hebben een shift gemaakt – van spreadsheet naar stedenbouwkundige kwaliteit.’

 

FOTO-ESSAY: STILLE VERKROTTING OP HET BRABANTSE PLATTELAND

Ruben Dario Kleimeer reisde af naar De Peel om de leegstand op agrarische erven in beeld te brengen. Dit is een groot, maar onderbelicht vraagstuk binnen de ontwerpende disciplines. De endemische leegstand zorgt in het oosten van Brabant voor verloedering, criminaliteit en een onaantrekkelijk woon-  en vestigingsklimaat.

 

COLUMNS

Van Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis en Madelief ter Braak.