Auteur

 

David Sim

Met een voorwoord van Jan Gehl

  

20,5 x 26,5 cm

Soft cover met flappen

ISBN 9789492474483

2022

 

--------

 

In deze Nederlandstalige uitgave van het reeds in 20 talen verschenen handboek Soft City staan comfort, veiligheid en nabijheid centraal. De zachte stad is een stad waar densiteit een menselijke schaal heeft. Het is een stad die zich kan aanpassen aan onze veranderende behoeften, die interactie tussen mensen mogelijk maakt en het gemeenschapsleven een boost geeft. De zachte stad biedt een genezend antwoord op wat in onze moderne steden misgelopen is, zoals uit elkaar gehaalde functies en een moeilijk woon-werk verkeer waar je een auto voor nodig hebt. Ze brengt alles terug met elkaar in verbinding, als puzzelstukje die eindelijk weer een juiste plaats krijgen. 

Jan Gehl: ‘Zachte stad is een belangrijke nieuwe aanwinst in de groeiende bibliotheek over mensvriendelijke architectuur en stadsplanning. (..) Architectuur en stadsplanning mogen dringend wat zachter worden. Dit boek is een goede eerste stap in die richting.’

 

David Sim is een gewaardeerd denker over stedelijke leefbaarheid en duurzame planning. Hij was een belangrijke kracht in het succes van het bureau van Gehl en is inmiddels betrokken bij vele masterplannen en scenariostudies voor steden over de hele wereld.  In 2021 werd hij erelid van de prestigieuze Schotse Royl Incorporation of Architects.

De uitgave van Vandenbroele wordt in Nederland gedistribueerd door Blauwdruk.  

 

Pers

Michiel G.J. Smit van Stadswerk Magazine las Zachte stad en het noemde het een 'bijbel' als het gaat om Future Green City.

(...)Ook bij het deel over klimaatadapta­tie valt de brede blik op: 'leven met het weer' zoals de titel aan aangeeft. En dat gaat veel verder dan techni­sche maatregelen, het is een way of life. Dat kan zitten in passende kle­ding, een smal strookje met beschut­ting bij het huis om een stoel neer te zetten en bij sneeuw eerst fietspaden ruimen en dan pas de stroken voor autoverkeer. Of welke ingreep in het dagelijks leven dan ook. Een rijkdom aan beelden illustreert dit alles tref­fend. Inspirerend!

Aardig is ook de epiloog voor lezers uit Nederland en Vlaanderen. Daarin signaleert de auteur een grote ver­wantschap tussen de omgang met openbare ruimte hier en in Scandina­vische landen. Daarmee wordt het gevoel bevestigd dat we deel uitma­ken van een Noord­ en West­-Europe­ se stedenbouwkundige traditie (hoe­wel het dus veel verder gaat dan stedenbouw alleen) die inmiddels ook in andere delen van de wereld opgang maakt.

Stadswerk Magazine 07 2022