Fotografie

Marten Idema
Hans Dijkstra

 

Tekst en beeldredactie

Wim Huijser

 

UItgave
GAW ontwerp + communicatie / Blauwdruk

 

144 pagina’s, Hard cover, 

23 x 22 cm

ISBN 978 949247 423 0

december 2017

 

 

--------

 

De gemeente Ede kent een groot en gevarieerd buitengebied. Maar liefst vijf verschillende landschapstypen zijn te onderscheiden. In het boek Parels van de Edese landschappen worden ze beschreven: het heide- en broekontginningslandschap, het engenlandschap, het kampenlandschap, het veenontginningslandschap en het bos- en heidelandschap.

Het boek bevat prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews en verhelderende tekeningen. Bovendien zijn de dichtstbijzijnde fietsknooppunten genoemd en zijn routekaarten afgebeeld van de elf Klompenpaden die het Edese grondgebied rijk is. Tientallen bijzondere, door de Edese bevolking geselecteerde, locaties zijn uitgelicht.

 

De landschapsfotografie in het boek is grotendeels van de bekende Edese fotograaf Marten Idema, die in het voorjaar van 2017 plotseling overleed. Hij maakte zo’n 25.000 foto’s van Ede en omgeving. Daarmee is dit boek ook een hommage aan zijn manier van kijken naar het hem zo vertrouwde landschap. De fotoselectie is aangevuld met portretten en foto’s van onder andere Hans Dijkstra. De vijftien interviews werden, evenals de tekst- en beeldredactie, verzorgd door Wim Huijser, die ook betrokken was bij de boeken over de Klompenpaden.

 

Het boek is gemaakt op initiatief  van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Ede.