Blauwe Kamer

Blauwe Kamer publiceert over actuele projecten en ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en architectuur. Het vaktijdschrift heeft een journalistiek profiel en wil informeren, inspireren en opiniëren. Blauwe Kamer verschijnt vier keer per jaar met een printversie (in een oplage van circa 2000 exemplaren) en acht keer per jaar met een digitale uitgave. Het vierde papieren nummer is een combinatienummer met het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw en verschijnt als tweetalige uitgave ook in de boekhandel. Blauwe Kamer is een uitgave van Uitgeverij Blauwdruk in samenwerking met Stichting Lijn in Landschap.