34 ONTWERPTALENTEN

Het beste afstudeerwerk van 2021

Zoals elk jaar presenteren we in september het beste afstudeerwerk van 10 ontwerpopleidingen. Wederom tonen de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Wageningen University, de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en de Fontys Academy of Architecture & Urbanism hun meest voorbeeldige afstudeerprojecten. 

Dit jaar wordt het werk ingeleid door landschapsarchitect Cees van der Veeken. Daarnaast interviews met enkele afstudeerders en een essay van de Delftse ontwerpdocent Elise van Dooren over de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor het ontwerpproces zelf.