Blauwe Kamer 3/2021

€ 19,95

Blauwe Kamer 3/2021

€ 19,95

34 ONTWERPTALENTEN

Het beste afstudeerwerk van 2021

Zoals elk jaar presenteren we in september het beste afstudeerwerk van 10 ontwerpopleidingen. Wederom tonen de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Wageningen University, de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en de Fontys Academy of Architecture & Urbanism hun meest voorbeeldige afstudeerprojecten. 

Dit jaar wordt het werk ingeleid door landschapsarchitect Cees van der Veeken. Daarnaast interviews met enkele afstudeerders en een essay van de Delftse ontwerpdocent Elise van Dooren over de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor het ontwerpproces zelf.

 

 

EN VERDER

De landschappelijke impact van de dijkversterking

Rijkswaterstaat en waterschappen werken overal in het land aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Voor de impact die dit heeft op het landschap lijkt niet altijd evenveel aandacht. Kris Oosting ging naar de Waal en het Markermeer en peilde de stemming onder bewoners en vakgenoten. ‘De veiligheidsnormen zijn op meerdere manieren uitlegbaar. Dat belemmert het landschapsontwerp.’

 

Interview met Thijs de Zeeuw

Voor landschapsarchitect Thijs de Zeeuw zijn dieren zijn voornaamste opdrachtgevers. In buitengewone studies – zoals een snorkelexpeditie in de Noorder IJplas – probeert hij na te gaan wat dieren écht willen. Maar het blijft gissen welke inrichting voor een dier het meest ideaal is. ‘Als je wil dat de onechte gaviaal zich voortplant, moet je ‘m geil maken. Hoe kan mijn ontwerp daar een handje bij helpen?’ 

 

Kraamkamers van de stedelijke economie

Decennialang was er in de stad geen plaats voor industrie en bedrijvigheid. Aan die scheiding tussen wonen en werken moet nu zo snel mogelijk een einde komen, al blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. ‘We moeten leren inzien dat werken net zo belangrijk is voor een aantrekkelijke leefomgeving als wonen.’

 

De projecten

Peter Paul Witsen ging kijken in de nieuwe woonwijk Blaricummermeent - en vraagt zich af of her project meer is dan een showroom voor projectontwikkelaars. En Johan Meeus reisde af naar Groningen voor het beekherstel- en natuurontwikkelingsproject Ruiten Aa.

 

COLUMNS

Van Sander de Knegt en Arjan Harbers.