Tekst

Meto J. Vroom

 

Hard cover, 16,5x24 cm, 448 pagina's, full colour 

ISBN 978-90-75271-157, NUR 648

Augustus 2010 (tweede herziene druk)

 

--------

 

Emeritus hoogleraar Meto J. Vroom licht driehonderd begrippen uit de tuin- en landschapsarchitectuur toe. Dit maakt het lexicon tot een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het vakgebied. Vroom definieert de begrippen in woord en beeld en verwijst naar relevante literatuur. Het lexicon is een boeiende ingang tot een vakgebied dat de afgelopen decennia sterk aan het aanzien van stad en land heeft bijgedragen.

 

Dit boek kwam mede tot stand dankzij financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, stichting NHBos en de EFL Stichting.

 

 

PERS ‘Het lexicon duidt niet alleen begrippen, maar geeft ook inzicht in de reikwijdte en ontwikkeling van het vak. Hierin ligt een belangrijke meerwaarde van het boek.’

Gerrie Andela (De Architect)

 

Uitverkocht, derde editie in voorbereiding, Engelse editie nog wel voorradig