Over Blauwdruk

Uitgeverij Blauwdruk ontstond in 1994 met de publicatie van Het landschap onze tuin? Dat was een bundel van verhalen rond het afscheid van Meto Vroom als hoogleraar Tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen. Ook de inaugurele rede van Vroom uit 1962 was hierin opgenomen. De bundel markeerde voorzichtig de volwassenwording van de discipline van de tuin- en landschapsarchitectuur. Enkele jaren daarvoor verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Blauwe Kamer (1991), en enkele jaren later (1996) het eerste Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland. In het kielzog ervan ontwikkelde Blauwdruk een fonds waarin het landschap steeds centraal stond. We werden internationaler met 'scape magazine en het jaarboek Landscape Architecture Europe.

 

Nu, dertig jaar later, zijn we meer dan 150 publicaties verder en is onze focus verbreed tot erfgoed, kunst, architectuur en stedenbouw. We maken gidsen en wandelboekjes, monografiën, landschapsbiografiën, fotoboeken, internationale tijdschriften en jaarboeken, boeken die reflecteren op erfgoed en boeken die een actuele ontwikkeling laten zien. Bijna altijd zijn het gelaagde boeken met veel beeld. En bijna altijd hebben ze te maken met landschap – daardoor zijn ze geïnspireerd: het oneindig rijke samenspel tussen menselijke creativiteit en natuur.