Blauwe Kamer 3/2019

€ 19,95

Blauwe Kamer 3/2019

€ 19,95

HET BESTE AFSTUDEERWERK VAN 2019

Traditiegetrouw presenteren we in september het beste afstudeerwerk van 10 ontwerpopleidingen. De Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Wageningen University, de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en de Fontys Academy of Architecture & Urbanism tonen hun meest voorbeeldige afstudeerprojecten.

Dit jaar wordt het werk ingeleid en geduid door landschapsarchitect Stijn Koole, partner bij bureau Bosch Slabbers.

 

EN VERDER...

OP PAD IN TERNEUZEN

Een stadsportret waarin u kennis maakt met een stad die voor velen onbekend terrein is. Natuurlijk, momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe zeesluis, maar hoe gaat het echt met Terneuzen? Zijn de gevolgen van krimp al voelbaar? Werpt de ligging tussen Nederland en België vruchten af? En wat is de betekenis van die nieuwe sluis? Publicist Kris Oosting gaat kijken en zoekt het voor ons uit.

 

DE ILLUSIE VAN DE INCLUSIEVE STAD

Een scherp commentaar op de alom aanwezig ambitie onder ontwerpers om bij alles wat ze doen inclusiviteit na te streven. Terwijl alles erop wijst dat steden juist minder inclusief worden. Redacteur Rob van der Bijl zet uiteen aan welke knoppen we moeten draaien om inclusiviteit voor elkaar t krijgen, en welke rol ontwerpers daarin zouden moeten spelen. Drie vakgenoten reageren.

 

INTERVIEW MET MARIE LAURE HOEDEMAKERS

Hoofdredacteur Mark Hendriks gaat op bezoek bij landschapsarchitect Marie Laure Hoedemakers, sinds enige tijd partner bij het bureau van Lodewijk Baljon.

 

HET NIEUWE BEZOEKERSCENTRUM

In diverse natuurgebieden en landschapsparken zijn de afgelopen jaren nieuwe bezoekerscenta gebouwd, zoals in Nationaal Park de Hoge Veluwe en in de Biesbosch. Redacteur Marieke Berkers zoekt uit waar het ontwerp van een bezoekerscentrum in een waardevol landschap aan moet voldoen.

 

DE PROJECTEN

Redacteur Marc Nolden bezoekt de heringerichte uiterwaarden bij Zutphen. Daarnaast gaan we naar de Haarlemse Schalkwijk, voor een kijkje in het nieuwe Aziëpark.

 

COLUMN

Van Christiaan Weijts.