Uitverkocht

Blauwe Kamer 2/2016

€ 19,50
Uitverkocht

Blauwe Kamer 2/2016

€ 19,50

THEMA: BACHELOR, MASTER, DOCTOR

Hoe staat het ervoor met het onderwijs en onderzoek in stedenbouw en land-schapsarchitectuur? In een themadossier presenteren we het beste afstudeerwerk van 2016 van tien ontwerpopleidingen – ingeleid door landschapsarchitect Jana Crepon. In drie korte verhalen worden een aantal belangrijke onderzoeksprojecten belicht.

De wetenschappelijke betekenis van stedenbouw- en landschapsarchitectuuronderzoek staat al decennia ter discussie. Promovendus en architect Hans Teerds pleit er in zijn essay voor ontwerpopleidingen te zien als een aparte academische categorie naast de natuur- en menswetenschappen – het ontwerpvak moet dan wel het niveau van het persoonlijke en het creatieve weten te overstijgen.

Verder een interview met Arjan van Timmeren, directeur van het onderzoeks- en onderwijsinstituut Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS) – een samenwerkingsverband van de TU Delft, Wageningen University en MIT uit Boston. AMS laat zien dat data en ICT-toepassingen onmisbaar zijn voor de planning van een duur-zame stad van de toekomst.

 

 

EN VERDER...

 

INTERVIEW – ANOUK VOGEL

Redacteur Marieke Berkers sprak met de kunstzinnige landschapsarchitect over haar werk en inspiratie. ‘Voor mij zijn planten objecten, waardoor het ontwerp eenvoudig kan zijn.’

 

FOTOREPORTAGE – LINGEZEGEN

Het enorme Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen is bijna helemaal opgele-verd. Nu zijn de mensen aan zet het park in gebruik te nemen en ‘door te ontwikkelen’. Fotograaf Harry Cock legde de stand van zaken vast.

 

REPORTAGE – VEERKRACHT IN DE BANLIEUE

Rob van de Bijl ging naar de Parijse banlieue Grigny om te kijken of deze schijnbare no-goarea toekomst heeft. Hij trof er maatschappelijk uitsluiting, maar ook een sterk en zelfbewustzijn.

 

DE PROJECTEN

Tim de Boer over de Grote Marktstraat in Den Haag en Marc Nolden bekeek de ont-werpkwaliteit van de ingrepen rond de historische stadswal van Den Bosch.

 

NB: alleen nog als pdf beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de uitgeverij: info@uitgeverijblauwdruk.nl