Tekst

Rik de Visser, Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw

 

Voorwoord

N. Molenaar

 

Paperback, 21,5x27,5 cm, 144 pagina’s, full colour

ISBN 97890-75271-04-1, NUR 945

1997 / 2003 (tweede druk) 

 

--------

 

Het oude agrarische landschap kreeg in de vorige eeuw door ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten een geheel ander aanzien. In het kielzog van de landinrichting ontwikkelde zich het vakgebied van de rurale landschapsarchitectuur. In ‘Een halve eeuw landschapsbouw’ laat Rik de Visser het moeizaam bevochten, maar vruchtbare werkterrein zien van landschapsbouwers als Benthem, De Jonge en De Vroome. Meer dan twintig projecten komen voor het voetlicht. In heldere episoden wordt de ontwikkeling in het denken geschetst van deze minder bekende maar belangrijke fase in de groei van het vakgebied van de landschapsarchitectuur. Rik de Visser brengt in dit standaardwerk het landschap van de landinrichting tot leven.

 

Uitgave in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en IKC Natuurbeheer