Bundel bestaande uit de essaybundel en de catalogus van Beelden op de Berg 12 Heksenkruid: decolonising botany - een ander verhaal over planten

Tekst:

Arnold Bregt, Marjolein van der Loo, Isabela Pombo Geertsma en Tinde van Andel, Robin Bredero zur Lage, David Ludwig

Eindredactie:

Djuna Spreksel en Harry Harsema, Uitgeverij Blauwdruk

Engelse redactie en vertaling:

Sara Butler

Vormgeving:

Harry Harsema