DOSSIER: ENERGIE EN RUIMTE

Met gasthoofdredacteur Dirk Sijmons 

 

Landschapsarchitect en voormalig rijksadviseur Dirk Sijmons zet uiteen waarom de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening hoe dan ook een ruimtelijke opgave is – en hoe het stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp een bijdrage kan leveren aan het in goede banen leiden van deze omslag.

In dit dossier onder meer een reportage door journalist Tijs van den Boomen over de gevolgen van de energietransitie voor mobiliteit, stedenbouw en planning. Daarnaast gaat gasthoofdredacteur Sijmons in gesprek met Ed Nijpels (de trekker van het Energieakkoord) over waarom de ruimtelijke dimensie nog zo onderschat wordt.

Verder inspirerende voorbeelden, een overzicht van de belangrijkste energie-onderdelen zon, wind, warmte en besparing, en de verleidelijke kracht van ontwerpbeelden.