Selectiecommissie 

Esther Agricola (voorzitter), Sandra van Assen, Jeroen Ruitenbeek, Eveline Visser, Gert-Jan Wisse

 

Tekst en redactie 

Mark Hendriks (hoofdredacteur), Margot Limburg (eindredactie), Martine Bakker, Judith de Blok,

Marieke Berkers, Rob van der Bijl, Hester van Gent, Edwin Lucas, Marit Noest, Marc Nolden,

Sofia Opfer, Eva Vroom   

 

Paperback met stofomslag, full colour

Tweetalig NL / EN

ISBN 9789492474643, NUR 648

 

--------

 

Wat zijn duurzame en vernieuwende oplossingen voor een aantrekkelijk pad naar de toekomst? Hoe kun je ingewikkelde gebiedsontwikkelingen in goede banen leiden? Fijne en rustgevende plekken ontwerpen? 

Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland toont 22 opmerkelijke projecten: parkontwerpen met intrigerende combinaties van land art, historie en muziek, woonbuurten met een uitgekiende mix tussen oud en nieuw,  een unieke rechtzaak om de Noordzee te beschermen, en een kritische reflectie op de tijdelijke huisvesting van statushouders. Daarnaast aandacht voor actuele thema's in het landelijk gebied, zoals de teelt van biobased gewassen en de toepassing van het principe ‘bodem en water sturend’. En natuurlijk ook dit keer prachtige ontwerpen voor prominente plekken: het Amsterdamse Stationseiland, de Deventer Lebuinuspleinen en het centrumgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 

Het Jaarboek is samengesteld door de redactie van tijdschrift Blauwe Kamer. De selectie van de projecten werd gedaan door een onafhankelijke commissie van vakgenoten.

 

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2023 kwam tot stand met financiële medewerking van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, College van Rijksadviseurs en Stichting NHBOS.