Tekst

Mark Hendriks

Teun van den Ende
Steven Slabbers

 

Softcover, stofomslag, full colour

ISBN 97889492474629

 

--------

 

Deze publicatie bevat de resultaten van de twaalfde Eo Wijersprijsvraag. Onder de titel Waar Wij Willen Wonen schetsen elf ontwerpteams voor regio's in Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Gelderland een perspectief. 
Het motto is ontleend aan Jac. P. Thijsse: beelden op ooghoogte, uitgevoerd in aquarel. De teams werden op zoek gestuurd naar nieuwe schoonheid in een steeds armer landschap, waar de ruimteclaims en conflicten zich opstapelen, de natuur achteruitgaat en de oplossingen voor klimaat en stikstof achteruit worden geschoven. Geholpen door de nieuwe rugwind voor de ruimtelijke ordening, waarbij water en bodem leidend zijn, durven de ontwerpers naar de toekomst en de langere termijn te kijken.

In deze publicatie zijn in woord en beeld de inzendingen te vinden, met daarnaast de juryverslagen en een bijdrage van Teun van den Ende en Steven Slabbers. In een essay analyseerden zij de inzendingen tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied van de ruimtelijke planning. Tot slot zijn tien stellingen opgenomen die reflecties van bestuur, jury en comité van aanbeveling bevatten, gericht op het Rijk, de porvincies en de vakwereld.

 

i.s.m. Eo Wijersstichting