RUIMTE OM DIEPER ADEM TE HALEN – Lingezegen en de parken van Arnhem en Nijmegen

€ 24,95

 

Redactie 

Henk van Blerck, Harry Harsema

 

Tekst  

Gerrie Andela, Anja Guiné, Mark Hendriks, Marie-José van Beckhoven,

Henk van Blerck, Marc Nolden, Ton Verstegen

 

Fotografie 

Jeroen Bosch, Daniel Nicolas

 

Paperback, 21x28 cm, 216 pagina’s

ISBN 978-90-75271-73-7, NUR 648

Juni 2014

 

--------

 

Parken zijn net als natuurlandschap bedoeld om 'dieper adem te halen', aldus planoloog en natuurbeschermer Hendrik Cleyndert (1880-1958). Dit boek is een gids voor de prachtige parken van Arnhem en Nijmegen. De auteurs gaan in op de ontstaansgeschiedenis, het ontwerp en zij verkennen de maatschappelijke betekenis van het park.

In Arnhem en Nijmegen bevinden zich parken in de Engelse landschapsstijl, volksparken, functionalistisch naoorlogs groen, stedelijke pocketparken - al dan niet collectief beheerd door omwonenden - en landschapsparken in het tussengebied, zoals Lingezegen. Het boek geeft aan de hand van essays en deze voorbeeldparken inzicht in de Nederlandse parkontwikkeling. Het is rijk geïllustreerd met prachtige foto's en historisch kaartmateriaal.

 

Uitgave in het kader van de Landschapstriënnale in Park Lingezegen