Blauwe Kamer 1/2024

€ 25,00
DOSSIER: HET BOS IN

Bossen krijgen steeds meer uiteenlopende functies. Waar het vroeger vooral ging om natuur en houtproductie, zijn bossen vandaag de dag belangrijk voor biodiversiteitsherstel, recreatiemogelijkheden, voedselproductie en gezonde leefomgevingen. En niet te vergeten: een middel om koolstof langdurig op
te slaan – cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. In dit nummer nemen we deze ambitieuze opgave onder de loep. Vooral door te kijken naar wat een 'goed' bosontwerp zoal vermag.
 
Zo besteden we aandacht aan het plan voor een voedselbos bij Zoetermeer, het
idee voor een 'sociaal stadsbos' in het Rotterdamse Pendrecht en het pleidooi van bureau Flux om met hedendaagse bostypologieën de gewenste functiecombinaties mogelijk te maken. Verder gaan we op pad met bosbeheerder Simon Klingen en nemen we een kijkje in het openluchtlaboratorium van de landbouwuniversiteit in het Zweedse Alnarp, waar ontwerpers, ecologen en bosbouwers onderzoek doen naar het ideale bos. In het dossier ook aandacht voor de regionale ontwerpvisies die her en der verschijnen. Zoals het ontwerponderzoek dat landschapsarchitect Mirte van Laarhoven deed voor Zuid-Holland, en waarin ze bossen benadert als 'wandelende ecosystemen' die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Tot slot een gesprek Anna Maria Fink. Volgens de landschapskunstenaar is meer aandacht nodig voor het wordingsproces. 'Om zo alles wat er leeft en de onderlinge afhankelijkheidsrelaties daartussen te beschermen.'

DE VERHALEN
Auteur Marieke Berkers ging in gesprek met Annemieke Fontein, die vorig afscheid nam als hoofd landschapsarchitectuur bij de gemeente Rotterdam.
 
In het dorp Nagele experimenteren bewoners met een collectief en betaalbaar warmtesysteem. Ondanks het doordachte ontwerp, het brede draagvlak en de innovatieve techniek, blijkt realisatie geen sinecure, ontdekte redacteur Hester van Gent.
 
Op verschillende plekken wordt nu al nagedacht over de wederopbouw van het door oorlog verscheurde Oekraïne. Zo is stedenbouwkundige Fulco Treffers bezig met de reconstructie van de zwaar gebombardeerde stad Marioepol. Onder de vlag van Panorama Oekraïne wordt ontwerponderzoek gedaan hoe Oekraïne zich na de oorlog opnieuw kan uitvinden.
 
DE PROJECTEN
Engeli Kummeling reisde naar Amersfoort voor een bezoek aan het nieuwe door KCAP ontworpen stadsdeel Hogekwartier. En redacteur Judith de Bloek ging in de nieuwe Eindhovense wijk Vredeoord op zoek naar buurtgevoel.
 
COLUMNS
Van Sander de Knegt, Pieter Hoexum en Arjan Harbers.