LB LANDSCHAPPELIJK WONEN – 34 Voorbeelden in en om de stad

Sale!
€ 59,90 € 29,90

-----

LET OP LICHT BESCHADIGD!

-----

 

Onderzoek, tekst en tekeningen

Reina Bos (FARO Architecten/Aaal), Jaap van den Bout,

Leonie Rupert (Palmbout Urban Landscapes), Fleur van Dusseldorp,

Jurgen van der Ploeg (FARO Architecten), Gepke Heun, Maarten Looise,

Suzanne Mestrom, Hank van Tilborg (H+N+S Landschapsarchitecten)

 

Inleiding

Koos Bosma

 

Fotografie

Hans Peter Föllmi, Daniel Nicolas, Karel Tomeï

 

Hard cover, 24x32 cm, 384 pagina’s, full colour

ISBN 978-90-75271-49-2, NUR 648

Januari 2012

 

--------

 

‘Landschappelijk wonen’ is een rijk voorbeeldenboek dat 34 aantrekkelijke groene woonmilieus analyseert en illustreert. Het bevat een waaier aan bekende en onbekende, oude en nieuwe, en grote en kleine voorbeelden, in bestaand en gemaakt landschap. De studie van FARO Architecten, Palmbout Urban Landscapes en H+N+S Landschapsarchitecten verdiept het begrip ‘landschappelijk wonen’ en brengt de ambities voor groen wonen dichter bij realisatie. De analyses van de onderzoekers en de foto’s van Hans Peter Föllmi, Daniel Nicolas en luchtfotograaf Karel Tomeï laten zien hoe de projecten even slim als zorgvuldig in elkaar zitten.

 

‘Landschappelijk wonen – 34 voorbeelden in en om de stad’ kwam mede tot stand met financiële bijdragen van Stimuleringsfonds voor Architectuur, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting, Bouwfonds Ontwikkeling, AM Wonen, Ymere

 

 

PERS ‘Nu al een standaardwerk.’ 

Yttje Feddes (toenmalig Rijksadviseur voor het landschap) tijdens het congres over landschappelijk wonen in Numansdorp, 24 mei 2012.

 

PERS ‘In een landschappelijke woonwijk is het groen meer dan opsmuk alleen. En nee, er hoeft niet elk weekeinde met de buren samen te worden geschoffeld.’ 

Marianne Wilschut (Trouw)

 

PERS ‘Het boek biedt inspiratie voor beleidsmakers, ontwikkelaars en ontwerpers.’

Magazine Ruimte, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)