DUURZAME LANDSCHAPSARCHITECTUUR – Biodiversiteit, Energie, Klimaat, Kringlopen, Tijd, Water. Essays en praktijkvoorbeelden.

€ 29,95

Redactie en tekst

NVTL-commissie Vakontwikkeling: Hans Dekker, Marielle Horsten,

Marielle Kok, Esther Kruit, Annemarie Lodder, Wouter Schik

 

Met bijdragen van

Femke Adriaens, Rudi Etteger, Vincent Kuypers, Sanda Lenzholzer,

Martijn van de Loo, Robbert Snep, Jeroen Soontiëns, Sven Stremke,

Rob van Veen, Renée de Waal

 

Paperback, 17x24 cm, 272 pagina's

ISBN 978-90-75271-71-3, NUR 648

30 januari 2015

 

--------

 

De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld.

Het gaat om actuele thema's zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad.

 

Blauwdruk i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)

Deze publicatie kwam tot stand dankzij financiële ondersteuning van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en de Stichting NHBos.