LEREN KIJKEN – Het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur

€ 24,90

Tekst

Meto J. Vroom

 

Hard cover, 288 pagina’s

ISBN 978-90-75271-81-2, NUR 648

September 2014

 

--------

 

Over het Lexicon van Meto Vroom schreef tijdschrift De Architect: 'Het Lexicon duidt niet alleen begrippen, maar geeft ook inzicht in de reikwijdte en ontwikkeling van het vak. Hierin ligt een belangrijke meerwaarde van het boek.' Precies om die meerwaarde ontving Vroom in 2014 de driejaarlijkse Bijhouwerprijs.

Meer dan 65 jaar was hij verbonden aan de academische studierichting Tuin- en Landschapsarchitectuur van de hogeschool en latere universiteit van Wageningen - eerst als student, later als docent en hoogleraar. Het was zijn missie de maatschappelijk relevantie, de ruimtelijke impact en de inhoudelijke verifieerbaarheid van de vakbeoefening te vergroten. Tijdens zijn hoogleraarschap zijn honderden landschapsarchitecten opgeleid en groeide de beroepsgroep uit van een kleine ambachtelijke kring tot een volwaardige, dienstbare en gedifferentieerde discipline.

 

In LEREN KIJKEN beschrijft Meto Vroom de ontwikkeling van het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur en zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij, ook na zijn pensionering.

 

De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NH Bos en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Het aan de Bijhouwerprijs verbonden geldbedrag maakte deze publicatie mogelijk.