RUIMTE VOOR DE RIVIER - VEILIG EN MOOI LANDSCHAP

€ 49,95

teksten

Dirk Sijmons, Yttje Feddes, Eric Luiten,

Fred Feddes, Marc Nolden en anderen

 

Fotografie 

Jeroen Bosch

 

320 pagina’s, 24,5 x 32 cm

ISBN 978-94-92474-93-3

november 2017

 

--------

 

Met Ruimte voor de Rivier is het Nederlandse deltalandschap aangepast aan de huidige klimaateisen. Het rivierenlandschap werd niet alleen veiliger, maar ook mooier. Meer dan dertig projecten werden in een tijdsbestek van enkele jaren gerealiseerd. Bij Nijmegen werd een nevengeul onderdeel van een bijzonder  rivierpark. In de Noordwaard zijn polders in aansluiting op de Biesbosch omgebouwd tot een karakteristiek krekenlandschap. En bij Wapenveld verrijkt een hoogwatergeul het bestaande landschap op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. Een imposant én elegant inlaatwerk is het boegbeeld van deze nieuwe ‘Deltawerken’. 

 

De geweldige operatie is nu vastgelegd in een vuistdik, uitbundig geillustreerd boekwerk Ruimte voor de Rivier – Mooi en veilig landschap. In essays van de betrokken rijksadviseurs voor het landschap Dirk Sijmons, Yttje Feddes en Eric Luiten wordt duidelijk waarom de operatie zo succesvol kon verlopen, binnen de afgesproken tijd en binnen het budget. Hoe zorg je voor ruimtelijke kwaliteit in een door techniek en veiligheid gedomineerd apparaat? Welke ideeën lagen ten grondslag aan de ontwerpen, en hoe is het onderscheid tussen de rivieren benut? Hoe konden ook tijdens de realisatie de hoge ambities worden waargemaakt? En wat zien we, nu het klaar is? Hoe rijk is de oogst als we het geheel overzien? 

In een uitvoerige inleiding verklaart Fred Feddes hoe de Nederlandse cultuur langzamerhand rijp werd voor deze unieke en breed gedragen benadering waarin natuur, techniek en architectuur samen op gingen. Fotograaf en landschapsarchitect Jeroen Bosch bracht de afgelopen maanden alle locaties overtuigend in beeld, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

 

In het boek verder: commentaren van ecoloog Sjef Jansen, rivierdeskundige Dick de Bruin, fysisch geograaf Frans Klijn, stedenbouwkundige Maurits de Hoog, landschapsarchitecten Robbert de Koning en Tijs van Loon, foto-essays met luchtfoto’s, rivierportretten en een verklarende lijst met begrippen.

 

Het boek is ook verkrijgbaar in het Engels.

 

 

Artikel van NOS verslaggever Lambert Teuwissen.

 

Uitzending van Vroege Vogels.

 

Uitzending van Spraakmakers op Radio 1