WIE IS BANG VOOR DE STAD? - Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking

€ 12,50

Redactie

Martin Woestenburg, Arjen Buijs, Wim Timmermans

 

Fotografie

Frank Meijer

 

Paperback, 16,5 x 24 cm, 128 pagina's

ISBN: 97890-75271-102, NUR 648

 

--------

 

Groen Nederland is bang voor de stad. De oprukkende verstedelijking en industrialisatie bedreigt de natuur. Steden en natuurgebieden worden daarom met grenzen ingesnoerd en nieuwe natuur wordt gemaakt in het netwerk van de Ecologische Hoofdstructuur. Maar snijdt het hout om te pleiten voor compacte verstedelijking, terwijl de helft van de bewoners van de steden, inclusief een groot deel van de plannenmakers, liever in de natuur woont?

Wie is bang voor de stad? - vijftien essays onder redactie van journalist Martin Woestenburg en de onderzoekers Arjen Buijs en Wim Timmermans - is een aanzet tot nieuwe coalities. Het is een optimistisch boek, waarin het besef centraal staat dat de natuur een gewoon onderdeel is van de Nederlandse maatschappij.

 

Uitgave in samenwerking met Alterra, juni 2003