LEVENDE FORTEN - De Nieuwe Hollandse Waterlinie

€ 28,50

Interviews

Jeroen Junte

 

Fotografie

Hans van Rhoon

 

Hard cover, genaaid met openrug, 24x32 cm, full color

ISBN 978-90-75271-37-9

September 2009

 

--------

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt als een parel verscholen in het Nederlandse landschap. Ooit was het bedoeld als de voornaamste verdedigingslinie van ons land – ingenieus gebruikmakend van het water. De forten vormen de meest markante onderdelen van de linie. In ‘Levende Forten’ schetsen Jeroen Junte en fotograaf Hans Van Rhoon een fraai beeld van de nieuwe invulling van vijftien forten, variërend van het Arsenaal van Jan des Bouvries in Naarden Vesting, toneelstukken en kersendiners op fort Vechten, wijnhandel in Fort Jutphaas tot ruige natuur op fort Tienhoven. Het boek laat zien hoe de bijzondere architectuur en sfeer en het eigentijdse gebruik de forten weer tot bloei brengen.

 

Deze publicatie kwam tot stand met medewerking van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

 

 

PERS ‘Levende Forten biedt een overzicht en kan tot inspiratie dienen (...) en telt vooral veel pagina’s met fraai fotowerk. Versteende Ridders schenkt aandacht aan de terminologie en typologie en geeft aanbevelingen voor wat er met de ‘versteende ridders’ kan worden gedaan. Er is veel mogelijk.’

Peter Schat (Gooi- en Eemlander)

 

PERS ‘Levende Forten is een uitnodiging voor iedereen om eens een kijkje te gaan nemen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Yttje Feddes (Toenmalig Rijksadviseur voor het landschap)