DE GEWORTELDE STAD – Europese hoofdsteden en hun verbinding met het landschap

€ 20,00

Redactie

Wim Timmermans, Martin Woestenburg,

Jos Jonkhof, Mario Shllaku, Silvi Yano

 

Kaarten

Hester Annema, Mario Shllaku, Silvi Yano

 

NL/ENG, Paperback, 16x22 cm, 200 pagina’s, full colour

ISBN 9789075271935, NUR 648

Oktober 2015

 

--------

 

Stad en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder landschap geen stad en zonder stad geen landschap zoals we dat nu kennen. Tegenwoordig is echter het onderscheid tussen landschap en stad steeds minder scherp – de hele planeet wordt stad.

Dat roept nieuwe vragen op. Hoe kan de stad zich wapenen tegen klimaatverandering? Hoe is de drinkwatervoorziening te garanderen in steden met tientallen miljoenen inwoners? Wat is er te doen aan de smog die megalopolen verstikt? Is voedselzekerheid mogelijk als er steeds minder vruchtbare landbouwgrond beschikbaar is?

Gewortelde stad onderzoekt deze vragen met een essay en voorbeelden van 30 Europese steden. Het biedt daarmee inspiratie voor wetenschappers, beleidsmakers en burgers die zoeken naar creatieve antwoorden voor het stadslandschap van de 21ste eeuw.

 

Deze publicatie kwam tot stand i.s.m. Alterra Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), Regional Centre Of Expertise On Education For Sustainable Development Albania (RCE).