GRENSLAND / BORDERLAND – Geschiedenis en toekomst van het grenslandschap; atlas, essays en ontwerp

€ 18,00

Redactie, tekst en onderzoek

Mark Eker, Henk van Houtum

 

Met bijdragen van

Geert van der Bruggen, Mariska van der Giessen, Joren Jacobs,

Hanco Jürgens, Martine van Kampen, Olga Russel, Gijs Wallis de Vries

 

Fotografie

Harry Cock en Paul le Clercq

 

NL/ENG, Paperback, 17x24 cm, 416 pagina’s, met full colour fotokaternen

ISBN 978-90-75271-54-6, NUR 648

Juni 2013

 

--------

 

Over het landschap van de grens wordt nog veel te weinig nagedacht. Het boek ‘Grensland / Borderland’ doet een voorzet. In ‘Grensland’ verkennen kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers en beleidsmakers de Nederlandse grens. Het boek beschrijft de geschiedenis en moraal van het grensland, gaat in op de actualiteit en presenteert ontwerpen voor een mogelijke toekomst.

 

Een grenslandschap is zelden onderwerp van planning en ontwerp. Landschapsarchitect Mark Eker en politiek geograaf Henk van Houtum laten zien hoe je dat wel kunt doen, zonder de eigenaardigheden te negeren. Zij richten zich op de Nederlandse grens en het Nederlandse en Europese grensbeleid. De ontwerpvisies spitsen zich toe op het gebied tussen Nijmegen en Kleef (Duitsland) en op de Nederlands-Belgische grens bij Zeeuws-Vlaanderen. ‘Grensland’ viert de rijkdom aan verschillen langs de grens. In de ontwerpen wordt de grens soms radicaal uitgevlakt en soms juist theatraal verstrekt. 

De essays, kaartstudies, toekomstvisies en fotoreportages maken van ‘Grensland’ een bijzonder boek over de identiteit en ontwikkelingsmogelijkheden van het randland. Het boek voorziet het bestaande grensbeleid en de grensoverschrijdende samenwerking van frisse concepten. ‘Grensland’ is de ideale gids voor verandering. 

 

Tijdens de boekpresentatie op 14 juni 2013 merkte vooraanstaand landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze (H+N+S) op dat verleidelijke ontwerpvisies onmisbaar zijn om een omslag in het denken teweeg te brengen.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen noemen ‘Grensland’ een diepgravende en veelzijdige analyse van de tegenstrijdige ideeën die bestaan over het grensgebied. In het voorwoord van het boek stellen zij dat de auteurs zich scharen bij een snelgroeiende groep onderzoekers en beleidsmakers die de grens (her)ontdekken als land en landschap van betekenis.

 

‘Grensland’ kwam mede tot stand met een financiële bijdrage van Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, gemeente Heerlen, gemeente Hengelo, gemeente Maastricht, gemeente Nijmegen, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Platform 31.