DIGITALE VERSIE / Blauwe Kamer 1/2023

€ 16,50

SPECIAL OVER ENERGIE EN LANDSCHAP
Onze energievoorziening staat onder grote druk. Niet alleen is de duurzame winning van energie door de oorlog in Oekraïne, de dreigende klimaatverandering en de Groningse aardbevingsproblematiek nijpender dan ooit, ook de distributie en opslag ervan lopen tegen hun grenzen aan. Het tempo van de energietransitie moet dan ook fiks omhoog. Daarvoor zijn talloze nieuwe projecten op land nodig, want met alleen besparing, zonnepanelen op daken en windparken op zee redden we het niet. Punt is wel dat er nog altijd veel verzet is tegen het industriële karakter van zonnevelden, windparken en de bijbehorende infrastructuur. Hoog tijd dus voor een nieuw narratief, meer regie en een actievere houding van ontwerpers.

In deze special gaat journalist Edwin Lucas in gesprek met experts over wat is nodig om ‘goed opdrachtgeverschap’ te bevorderen en het ruimtelijk ontwerp in positie te krijgen. Redacteur Marc Nolden verkent in een reportage in hoeverre de ontwerpwereld erop is toegerust om de landschappelijke impact van de winning, opslag en distributie van zonne- en windenergie in goede banen te leiden. ‘We moeten plannen maken die behapbaar, aaibaar en voorstelbaar zijn.’

En verder

PRIX DE ROME
Kunnen architectuur en ontwerp helpen bij traumaverwerking? De jonge deelnemers aan de Prix de Rome zochten naar manieren om vorm te geven aan troost en herstel.

DE LANDSCHAPSARCHITECTEN VAN BOOM LANDSCAPE
Een tikje activistisch kun je Philomene van der Vliet en Jan Maas van Boom Landscape wel noemen. Met passie beschermen ze de Amsterdamse scheggen of ageren ze tegen de monotone architectuur van de globalisering. Toch mag de professie best nog wat geëmancipeerder. ‘Te vaak worden wij pas ingeschakeld als de stedenbouwer klaar is.’
 
BIOBASED STEDENBOUW
Het gebruik van biobased bouwmaterialen heeft gevolgen voor het aanzien van onze straten, wijken en landschappen. Dat vergt, zo concludeert auteur Vincent Kompier, een nieuw soort stedenbouw. Zoals het ontwerp van landbouw- en natuurinclusieve woonbuurten, waar bouwmaterialen in de directe omgeving geoogst worden.

BEELDVERHAAL
Fotograaf Rufus de Vries nam een kijkje achter de gevels van de vele grootschalige bedrijfsvestigingen die in het landschap opduiken.

25 JAAR ONTWERPEN AAN MAASTRICHT
In 1998 introduceert de gemeente Maastricht een stedenbouwkundig raamwerk om grip te houden op alles wat er in de stad gebeurt. Met stedenbouwer Jake Wiersma blikken we terug op 25 jaar stedelijke ontwikkeling. ‘Het raamwerk heeft thema’s geborgd waar niemand om vroeg, maar die wel voor iedereen van belang zijn.’

DE PROJECTEN
Redacteur Hester van Gent pakte de boot naar Texel voor een bezoek aan het tijdelijke woonwijkje De Tuunen. En Tom Struyf ging naar Brussel voor een kijkje bij het 'bouwmaterialendorp'.

COLUMNS
Van Arjan Harbers, Sander de Knegt en Pieter Hoexum.