LB NAOORLOGSE STADSWIJKEN, TUSSEN PARK EN STAD - Handboek voor ruimtelijke ontwikkeling

Sale!
€ 37,00 € 18,50

-----

LET OP LICHT BESCHADIGD!

-----

 

Tekst en onderzoek

André de Hoop, Roel van Aalderen, Klazien Haitjema en Shyam Khandekar

 

Voorwoord

Ruud Brouwers

 

Nabeschouwing

Frank de Josselin de Jong

 

Hard cover, 24x30 cm, 176 pagina's, full colour

ISBN 978-90-75271-32-4, NUR 648

Maart 2009

 

--------

 

Naoorlogse wijken worden op grote schaal aangepakt, maar wat is de beste manier om dat te doen? Tussen park en stad is en inspirerend handboek voor iedereen die betrokken is bij de herontwikkeling van de naoorlogse stad. Door een systematische analyse van de wijken, heldere voorbeelden en een uitgewerkte methode voor ruimtelijke vernieuwing is het boek een waardevolle aanvullling in de discussie. De bevlogen ideeën van de oorspronkelijke ontwerpers – licht, ruimte en groen – worden opnieuw gewogen om de ideale woonwijken van weleer een nieuwe toekomst te bieden.

 

Dit boek kwam mede tot stand dankzij financiële ondersteuning van het ministerie van VROM.

 

 

PERS Het eerste wat opvalt aan het handboek zijn de vele mooie foto’s van deze vaak verguisde flatwijken, waaruit al blijkt dat de schrijvers deze wijken niet alleen maar onaantrekkelijk vinden. In deze ‘leidraad voor ruimtelijke ontwikkeling’ worden suggesties gedaan hoe deze wijken het beste kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld door niet lukraak te slopen, maar eerst de stedenbouwkundige structuur te analyseren, en gebruik te maken van de sterke punten van het oorspronkelijke ontwerp. 

Charlotte Huisman (De Volkskrant)