-----

 

LET OP LICHT BESCHADIGD!

 

-----

 

Tekst en onderzoek

Joep Janssen

 

Fotografie

Wytske van Keulen

 

Paperback, 17x24 cm, 288 pagina’s

ISBN 978-90-75271-88-1, NUR 648

Also available in English

 

--------

 

Nederland profileert zich als mondiaal kennisplatform voor water- en deltatechnologie. Vietnam is een van de landen waarmee Nederland intensief kennis uitwisselt. Architect Joep Janssen woonde vier jaar in de Mekongdelta, een van de meest bedreigde delta’s ter wereld. De bevolking reageert hier op een eigen manier op veranderingen in het deltasysteem. Janssen concentreerde zijn onderzoek op de kleine schaal. In de Mekongdelta worden de verstedelijking en het waterbouwkundige werk met lokale kennis aangepakt. 

Het boek is een mix van reportage, historische achtergronden en stedenbouwkundig perspectief. Fotografe Wytske van Keulen portretteerde het dagelijks leven van de bewoners waarin het water zowel een zegen als een bedreiging is.

 

Leven met de Mekong kwam tot stand met financiële steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, EFL Stichting, Ministerie I&M