-----

LET OP LICHT BESCHADIGD!

-----

 

foto-essay 

Rita van Biesbergen

 

essays

Marion de Boo 

Tijs van den Boomen

 

met bijdragen van

Michel Heesen

Peter-Jan Keizer

Paul Roncken

Joop Schaminée

Karlè Sykora

 

 

Hardcover, full colour

144 pagina's, 22 x 23 cm

ISBN 9789075271980 

 

--------

 

We beschikken in Nederland over een fantastisch netwerk van natuur dat we te weinig benutten: de berm. Gelukkig ontstaan overal initiatieven om wegbermen, spoorbermen en dijken meer tot leven te brengen. 

 

Fotograaf en landschapsarchitect Rita van Biesbergen fotografeerde een jaar lang de bermen van de Weg van de Toekomst, de N329 bij Oss waar op een vernieuwende manier niet alleen de weg maar ook de bermen zijn aangepakt. Dat vormde het startschot voor dit boek waarin de ecologie en de architectuur van de berm met elkaar worden verbonden. 

In essays gaan Marion de Boo en Tijs van den Boomen in op de betekenis, de teloorgang en de kansen voor een natuurrijke en mooie berm. Michel Heesen schreef een introductie en Paul Roncken gaat in op het ontwerp voor de N329. 

In een Atlas van favoriete bermen worden voorbeelden van inspirerende oude en nieuwe bermen getoond. En natuurlijk ontbreken de aanbevelingen voor een natuurvriendelijk bermbeheer niet.